Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

18:42
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour

February 12 2019

09:02
Lubię Cię obok.
Reposted fromloveproof loveproof viaparamour paramour

November 10 2018

15:31
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaftmo ftmo
15:25
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaftmo ftmo
15:22

October 23 2018

17:22
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka

October 01 2018

19:03
1744 59d9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa

September 28 2018

18:35
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

September 15 2018

20:12
2741 5d7c 500
Reposted fromspokodama spokodama viaweruskowa weruskowa
20:12
2740 64cf 500
Reposted fromspokodama spokodama viaweruskowa weruskowa
20:12
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaweruskowa weruskowa
20:10
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapomruki pomruki

August 21 2018

16:41
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
16:32
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Świetlicki M.
Reposted frommallami mallami viadifferent-love different-love

August 06 2018

20:41

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaspontaneous spontaneous

July 22 2018

20:06
75 dni, 18 godzin i 54 minuty.
— jaaaaaaacie.
19:43

July 17 2018

17:02
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

June 28 2018

20:19
9701 ef9f 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaStadtgespenst Stadtgespenst
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl