Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

07:45
1834 3378 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
07:43
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
07:38
07:29
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacmollka cmollka

February 13 2020

21:21
21:17
21:14
21:14
21:13
21:13
21:13
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparamour paramour

January 31 2020

21:36
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
17:26
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
17:26
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaparamour paramour
17:25
Kiedy ktoś podaje ci rękę, nie gryź jej. Robiłem to latami. Jedyny skutek jest taki, że przestają ci ją podawać.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
17:25

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery viaparamour paramour
17:25
17:24
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
16:55
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.

January 01 2020

12:20
2020!
— Bądź dobry dla mnie!
Reposted fromparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl