Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

09:33
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaZlaKobieta ZlaKobieta

June 03 2017

20:09
3556 d72f 500

Cochem, Germany (by K.J.V.W.)

20:09
6426 236b 500

waht-iz-lyfe:

So my friend started supernatural

19:58
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamagolek22 magolek22
19:57
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viaoversensitive oversensitive
19:42
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapikkumyy pikkumyy
19:39
Troskliwy, opiekuńczy, kochany, mądry, miły, dobry, uprzejmy, przyjazny, uczynny, śmieszny, łakomy, uparty, upierdliwy, niesamowicie przystojny. 
— i MÓJ.

June 02 2017

16:18
Jak niewiele potrzeba do szczęścia, czasem wystarczy obudzić się o czwartej rano i uświadomić sobie, że możemy pospać jeszcze aż trzy godzinki
— Znalezione
Reposted fromdzulajj dzulajj
16:18
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj
16:12
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viafrytkatosia frytkatosia

May 30 2017

19:59
Reposted fromjasminum jasminum viaseeyouinthehell seeyouinthehell
19:50
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

May 27 2017

10:34
3332 434c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaZlaKobieta ZlaKobieta

May 26 2017

20:10
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaseeyouinthehell seeyouinthehell

May 25 2017

15:23
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viakarna karna
15:14
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viakarna karna

May 21 2017

20:49
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viazoou zoou
20:46
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viafearoflove fearoflove

May 17 2017

20:12
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viabelieve17 believe17
20:02
7327 a9eb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl