Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

19:11
Wszyscy mamy jakieś blizny. One świadczą o tym, że ocaleliśmy.
— Lisa Gardner
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
19:07
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
19:07
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
— Sarah J. Maas
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

December 03 2017

16:47
2302 6c9d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaparamour paramour
12:26
7127 5919 500

November 28 2017

20:20
i na pewno taka osoba się znajdzie ! Powinnaś być pewna już dziś, bo na pewno drugiej takiej jak Ty nie ma, a teraz pokaż tą wyjątkowość i pewność innym. Ot, tak. Już od dziś. 
20:16
3641 4273 500
20:15
Uwielbiam położyć się wcześniej do łóżka, bo to strasznie przyjemne uczucie kiedy potem On kładzie się obok i wtula mocno. 
— miłość wśród nas.
20:11
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
20:09

Wstać rano, zrobić przedziałek i odpieprzyć się od siebie. Czyli nie mówić sobie: muszę to, tamto, owo, nie ustawiać sobie za wysoko poprzeczki i narzucać planów, którym nie można sprostać. Bez egoizmu, ale bardzo starannie dbać o siebie. Ja zapisuję rano, co mam zrobić. A chwilę potem skreślam połowę.


— Wiktor Osiatyński
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
20:09
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viazoou zoou

November 23 2017

20:55
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viacoolstorybro23 coolstorybro23

November 20 2017

17:45

November 16 2017

20:34
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
20:34
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia
18:25
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaparamour paramour

November 11 2017

14:23
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

October 29 2017

13:14
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
12:04
9684 abdf 500
Reposted fromohshit ohshit viaseeyouinthehell seeyouinthehell
12:03
8848 fda7
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaJuliette Juliette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl