Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

17:31
6052 c092
17:21
My grandmother once told me, ‘Relationships are work, honey, and they aren’t 50/50. Some days when I get up I only feel like giving 10%, then your granddaddy has to give 90% that day. But there is always 100% love.‘
Leigh Ann Lunsford
(via wordsnquotes)
17:21
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaweruskowa weruskowa

May 21 2018

19:54
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viacatchmelater catchmelater
19:49

May 18 2018

06:54
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaStoneColdSober StoneColdSober
06:52
7171 e5ef

perfectlypurdie:

malibujojo:

lumos5001:

1nkblots:

spookymays:

#HUMAN YOU ARE HERE WOULD YOU LIKE A PILLOW

That… actually seems like a really smart idea?

I bet you these dogs used to bark like crazy whenever someone approached the door. Training an animal to stop doing something is way harder than training an animal to start doing something most of the time. So, solution, train the dogs to start doing something like, say, picking up a pillow whenever someone approaches the door, and as a side effect, they don’t bark at the person because (a) they’re distracted searching for the pillow and (b) it’s kind of hard to bark when you’ve got a pillow in your mouth.

that’s seriously brilliant

My parents’ dog has a whole crate of stuffed toys, and he picks one for every visitor. The beagle toy is the default, but he will often dig through the box trying to find the right toy. He often brings me the crocodile which I bought for him, or a large frog. He also has four pigs, and those are for special friends. Only family members are greeted with the biggest toy he has, the Great Pig of Honour.

THE GREAT PIG OF HONOUR

Reposted fromwhimsicalapothecary whimsicalapothecary viadogs dogs
06:51
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viakarna karna
06:50
06:48
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viabadgirl badgirl
06:48

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viabadgirl badgirl
06:47
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabadgirl badgirl

May 11 2018

18:45
0895 6f87
Reposted fromsheismysin sheismysin viaSkydelan Skydelan
09:28
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— C.J. Daugherty
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viaRozaa Rozaa

May 06 2018

19:03
Ludzie często mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bzdury. Po niektórych wydarzeniach człowiek nie jest w stanie się otrząsnąć. Nie czynią silniejszym, tylko słabszym, bez względu na to, jak bardzo próbujesz to ukryć i udawać, że jesteś silny. 
— A.G. Riddle
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
18:53
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt vianables nables

May 01 2018

13:16
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viamissmiserable missmiserable

April 18 2018

17:37
17:34
5264 c229
Reposted fromfitvet fitvet vianables nables
17:34
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl