Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

20:12
2741 5d7c 500
Reposted fromspokodama spokodama viaweruskowa weruskowa
20:12
2740 64cf 500
Reposted fromspokodama spokodama viaweruskowa weruskowa
20:12
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaweruskowa weruskowa
20:10
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapomruki pomruki

August 21 2018

16:41
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
16:32
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Świetlicki M.
Reposted frommallami mallami viadifferent-love different-love

August 06 2018

20:41

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaspontaneous spontaneous

July 22 2018

20:06
75 dni, 18 godzin i 54 minuty.
— jaaaaaaacie.
19:43

July 17 2018

17:02
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

June 28 2018

20:19
9701 ef9f 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaStadtgespenst Stadtgespenst
19:46
19:46
7057 ca3c
19:37
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viaawakened awakened

June 26 2018

06:53
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viakarna karna

June 13 2018

15:31
7390 ba8c 500

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viaseeyouinthehell seeyouinthehell

June 10 2018

08:24
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viavictorian victorian
08:22
7577 866a 500
Moja dłoń nierozłącznie pasuje do Twojej
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
08:18
Im szybciej sobie uświadomisz, że znaczysz tym lepiej. Kompleksy zostaw tym, którzy Cię ranią, bo oni zasługują, żeby się zamartwiać. 
08:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl