Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

17:18

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viazoou zoou
17:14
0214 ce5a 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaZlaKobieta ZlaKobieta
17:05

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaRozaa Rozaa
17:04
3962 0f92
17:03
4143 f517

September 23 2017

20:08
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaThe1995 The1995
20:02
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viakarcia karcia
20:02
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakarcia karcia
19:58
5428 6aa0
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaRozaa Rozaa
19:26

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianables nables
19:15
Surround yourself with people who can hear the sound of your soul.
— Jeff Hood
Reposted fromnyaako nyaako
19:11
7634 41c0
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako

September 15 2017

14:07
I obiecaj mi, że nigdy nie zaśniemy pokłóceni. 
— ciche marzenia.
Reposted bynotyourstrawberrymilsabelle

September 14 2017

18:09
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr - "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce"
Reposted frommarysia marysia vianiskowo niskowo
18:07
5701 54a5
18:01
5436 32a9

September 13 2017

14:41
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

September 09 2017

17:16
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”

August 27 2017

16:17
0135 92ad 500
Reposted fromdivi divi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

August 24 2017

18:46
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viashovel shovel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl