Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

11:36
5885 6d97 500
Reposted fromobliviate obliviate viazoou zoou
11:35
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

August 31 2019

11:40
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacatchmelater catchmelater

July 22 2019

21:29
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viazoou zoou
21:28
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
21:27
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

July 09 2019

18:49
Kiedy, jak nie w młodości, jest czas na popełnianie błędów?
— Wanda Rabczewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
18:43
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viacatchmelater catchmelater
18:33
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianables nables
18:32
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianables nables
18:31
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
18:31
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
18:30
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viabigevilgrin00 bigevilgrin00

June 25 2019

18:56
7401 7f22
You jump, I jump
Reposted fromhighopes highopes
18:46
3078 92b6
18:44
6223 ec7d 500
Reposted fromrypka rypka viafreeway freeway
18:18
7556 5901 500
od paru lat już żadne z nas nie może uratować tego drugiego
Reposted frommalchanceux malchanceux
18:18
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
18:15
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viaRozaa Rozaa
18:14
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl