Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

06:45
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viadzony dzony
06:43
Reposted fromknoepe knoepe viakatastrofo katastrofo
06:29
8437 c346
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viacasanovared casanovared
06:26
Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
— On, 12.04.15

March 28 2017

18:56

March 27 2017

21:15
If someone truly loves you, distance would never be a problem.
— Unknown
(via thoughtkick)
21:15
4364 c2d8
21:03
Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viashovel shovel
20:55
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
20:51
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaRozaa Rozaa
20:37
2747 ec52
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaRozaa Rozaa
20:37
Kiedy żona powiedziała mi, że kupiła jasne buty, z kokardką i na szpilce, nawet nie pomyślałem, że to są trzy różne pary.
— David Beckham
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
20:18
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
20:14
Wiesz, co najbardziej wkurwia mnie w kobiecie, w której się zadurzyłem? Ano, kurwa, to, że nie potrafiła przyjąć normalnie jebanego komplementu. Naprodukujesz się, jaka z niej zacna panna jest, jak to jej blask urody i inteligencji opromienia ci szare dni dotychczasowego życia, a ta zamiast się uśmiechnąć czy tam zaszczebiotać, że jestem zbyt miły to pierdoli farmazony, że łżę i nie mam racji. Jak ja mam, kurwa, nie mieć racji, skoro daję jej jednoznacznie do zrozumienia, że dla mnie jest najpiękniejsza? I może nie wkurwiałbym się tak, gdyby mi zależało tylko na tym, żeby ją przelecieć. Nie, ja ją kocham szczerze, a ona jeszcze śmie mi insynuować, że to kłamstwo.
— Vanadain
Reposted fromgreywolf greywolf viaRozaa Rozaa
20:07
557 dni, 17 godzin i 54 minuty
— Zanim powiemy sobie "TAK !" ♥
19:47
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa

March 26 2017

21:25
9696 578b
Dubrovnik
12:12
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
11:52
2205 899a
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialentilka lentilka
09:43
2761 c755
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl