Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

19:11
1937 84d0 500
Michał Kellen
19:10
2109 59ac 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

March 12 2018

18:21
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
18:21
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
18:21
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viadepresja depresja
18:20
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

March 11 2018

20:14
...jeszcze 209 dni co stanowi 6 miesięcy i 26 dni.
— zanim powiemy sobie "TAK"
19:12
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viajdeg jdeg

March 07 2018

19:07
Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć.
— Eldo - Granice
19:06
3251 bbd3
19:06
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – Byłam kochanką arabskich szejków
Reposted fromzoou zoou viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
19:03
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
18:54
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
18:52
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viakarna karna

February 22 2018

21:34
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMezame Mezame
21:34
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaMezame Mezame

February 15 2018

19:14
2020 8067
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasziiiz sziiiz
19:11
18:45
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz viakarna karna

February 14 2018

20:30
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromavooid avooid viacalaverite calaverite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl