Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

20:19
9701 ef9f 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaStadtgespenst Stadtgespenst
19:46
19:46
7057 ca3c
19:37
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viaawakened awakened

June 26 2018

06:53
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viakarna karna

June 13 2018

15:31
7390 ba8c 500

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viaseeyouinthehell seeyouinthehell

June 10 2018

08:24
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viavictorian victorian
08:22
7577 866a 500
Moja dłoń nierozłącznie pasuje do Twojej
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
08:18
Im szybciej sobie uświadomisz, że znaczysz tym lepiej. Kompleksy zostaw tym, którzy Cię ranią, bo oni zasługują, żeby się zamartwiać. 
08:16

June 09 2018

20:15
za 4 miesiące zostanę żoną.
— jaaaaaaacie.
20:13
20:07
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viakarna karna

June 06 2018

19:52
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadepresja depresja

June 04 2018

19:03
Mo­ja miłość równie jest głębo­ka jak morze, równie jak ono bez końca.
Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. 
— William Shakespeare
Reposted fromlentilcia lentilcia viakarna karna
19:02
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakarna karna
19:02
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarna karna
19:01
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viakarna karna
19:01
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaparamour paramour

May 29 2018

07:19
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarna karna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl